Bliv et Great Place to Work® ved at lære af blomster

Blomster er unikke, ligesom mennesker. Nogle blomstrer tidligt; andre tager sig tid. Nogle skinner kortvarigt og tager øjeblikkeligt pusten fra os; andre folder sig langsomt ud og er vedholdende. Nogle strækker nakken og vender sig mod solen; andre trives i den vandrende skygge. Vi har alle noget unikt at bidrage med. Hver især er vi smukke. Sammen er vi magiske.

Ligesom blomster har mennesker brug for en passende grobund og sikre omgivelser for at udfolde deres fulde potentiale. At drage omsorg for mennesker, som om de var blomster, er vores ledelsesfilosofi. Vi mener, at det er grunden til, at vi nu er certificeret som Great Place To Work®, hvor vi scorer 93 %, som er et godt stykke over de krævede 70 %. Det har overrasket, begejstret og rørt os dybt og fået os til at reflektere over vores rejse i løbet af de seneste tre år, hvor vi ændrede os fra at være profitdrevne til at have defineret vores formål til faktisk at blive formålsdrevne.

Vi håber, at vores erfaringer kan inspirere andre og spredes som frø i vinden, så de kan vokse andre steder. Måske i din organisation? Læs videre og dyk ned i, hvordan vi:

 • Nærer medarbejdere, ikke kun forretningen
 • Planlægger væksten frem mod blomstring
 • Dyrker diversiteten i blomster
 • Fremmer noget enestående gennem formål

Og til sidst: Tre essentielle elementer i at blive et Great Place To Work®

(Tip, det handler om at afdække potentialet i mangfoldighed og inklusion, se modstand som gødning og opdyrke en tillidsfuld kultur …)

Nær medarbejderene, ikke kun forretningen

Det tog os tre år at nå til, hvor vi er i dag – at vokse opad og fremad ved at kigge indad. Vores udvikling er båret af omsorgsfulde og ambitiøse bidrag fra hver enkelt medarbejder. I dag har vores grundlæggende formål med forretningen ændret sig meget, vi er modnet og sprunget ud som en blomstrende kultur, og vi er blevet formålsdrevne – med stor inspiration fra naturen.

Et blomsterbed er et eksemplarisk billede på mangfoldighed og inklusion. Alle blomster er smukke på deres egen måde; alle har deres egen kombination af farver, former, dufte og egenskaber. Det samme gælder for mennesker; alle har deres egen kombination af køn, kønsidentitet, etnicitet, alder, religiøs og seksuel orientering, kropstype og personlighed. Vi er alle smukke, og vi er alle unikke på vores egen måde.

Ligesom blomsterløg gør, så udfolder vi mennesker os, når vi føler os trygge, får næring og accept, som dem vi er. Og ligesom en blomst har brug for lys og varme for at åbne sig, har vi mennesker brug for kærlighed – og ligesom blomsten lukker sig om sig selv, når det er koldt og mørkt, gør vi mennesker det samme, når vi er utrygge.

Blomster og mennesker folder sig ud over tid; for nogle tager det længere tid end andre. Blomstringen sker, når tiden er inde.

Planlæg vækst mod blomstring

Vores rejse startede på tør jord i en virksomhed uden nogen klar retning, et formål eller en kultur at bygge videre på. Så vi tog det første spadestik ved at definere, hvilket blomsterbed vi ville lave. Som vores Heart of Growth, Inge Kindberg, forklarer:

 

"For tre år siden var der ingen sammenhæng i vores virksomhed. I stedet var der afstande mellem individer, der arbejdede ved siden af ​​hinanden, men ikke med hinanden. Der var en usund og usikker kultur, hvor tingene ikke blev diskuteret åbent, og folk satte facader op. Folk var på vej i hver sin retning, så selvom alle arbejdede hårdt, ofte efter deres bedste evner, nåede virksomheden samlet set ikke så langt."

 

Da vi reflekterede over, hvilken slags organisation vi ville være, blev det klart, hvor der skulle luges ud, genplantes, og hvor der manglede nye løg og stauder. Det tog formentlig omkring et år at planlægge og lægge fundamentet. Da tiden var inde, begyndte vi at passe blomsterbedet, pleje det, vande det og sikre grobund for lat det,vi gerne ville dyrke.

Vi definerede vores tre værdier; lethed, kærlighed og forståelse. I små grupper og i fællesskab diskuterede vi, hvad de tre værdier betød for os hver især. Lethed betyder at gøre det nemt for dem, der skaber vores jeans og bukser samt for dem, der går med dem – og dermed gøre det nemt at arbejde i Our Units. Derfor er individet altid vores udgangspunkt, hvorfra organisationen tilpasser sig – ikke omvendt. Vi definerede også vores formål, mere om det om et øjeblik.

Dyrk forskellige blomster

Hver blomst har brug for frugtbar jord, der er egnet til vækst. Nogle har brug for sur jord, andre for sandet jord og andre igen for muldjord. Nogle skal graves dybt ned i jorden; andre foretrækker at bo tæt på overfladen. Nogle skal sås tidligt, andre sent.

Det er det samme med os mennesker. Nogle har små børn og afleverer og/eller henter dem i daginstitution eller skole, så de kan godt lide at starte dagen tidligt, arbejde fokuseret og arbejde igen om aftenen. Andre har voksne børn eller ingen børn og ønsker at møde sent og blive længere. Nogle har fælles forældremyndighed og arbejder på skift i korte og lange uger. Mange af os i Our Units er fuldtidsansatte, men nogle arbejder mindre, fordi de ønsker at have tid til andre ting.

Så ved at praktisere vores værdiforståelse har vi ikke en fast arbejdsplan og én måde at arbejde på, som vores medarbejdere skal tilpasse sig. Tværtimod definerer vi individuelt, hvad der virker for os i vores liv.

Med tiden har flere mennesker sluttet sig til Our Units. Naturligvis skal hver enkelt af os finde vores plads på ny, hver gang der kommer en frisk blomst i bedet. Og når det sker, introducerer vi vores nye kollegaer til vores værdier, og bliver alle mindet om, hvad vi tror på. Og vi sørger for, at vi lader de nye knopper tage sig tid til at skabe den nødvendige grobund, så personen føler sig tryg ved at udfolde sig i sin essens. Vores Heart of Growth, Inge Kindberg, elsker vores måde at gøre dette på:

 

"En af de ting, vi gør, er at invitere en nyansat kollega til en 'menneske-til-menneske snak'. I sådan en snak forsøger vi at møde den nye kollega fra hjertet og dele, hvem vi er som mennesker, ikke som kollegaer, medarbejdere eller funktioner. Udover at få vores nye kollega til at føle sig velkommen, skaber vi relationer, der går dybere, end man måske er vant til. Vi lægger grundlaget for en af ​​vores kerneværdier: kærlighed."

 

Nogle gange tager det længere tid for den nye blomst at få fodfæste. Nogle kolleger kan blive utålmodige og undre sig over, hvorfor den friske blomst ikke bare folder sig ud. Og når vi mærker tvivl, tager vi fat på den, før den vokser til mistillid. Vi belyser det, taler om forventninger, fordomme og andre følelser og finder ud af, hvordan vi kan støtte vores kollega i at vokse i vores blomsterbed.

Et blomsterbed er konstant i bevægelse og skal dyrkes, plejes og passes – præcis som en organisation.

Fremskynd storhed gennem formål

Kun to et halvt år efter, vi begyndte at transformere vores virksomhed fundamentalt, blev vi kåret som et Great Place To Work®. Vi scorede hele 23 % over minimumskravet. Hvordan kunne vi have det så godt i vores organisation efter den uundgåelige turbulens og de radikale ændringer, internt og eksternt, som følger med en fundamental transformation? Og hvordan skete det så hurtigt?

Vores mest markante skift har været fra at gå fra at være profit-drevet til at være formåls- og værdidrevet med fokus på mennesker først, derefter planeten og til sidst profit. At være formålsdrevet accelererede vores rejse mod at blive et Great Place To Work®.

Vores formål er at støtte og inspirere mennesker til at favne dem, de er, og tage modige skridt mod en bedre balance i livet og naturen. Det kommer til udtryk på forskellige måder. Først og fremmest designer vi klassiske og komfortable bukser og jeans, der holder. Vores bukser understøtter aktuelle trends, men er designet til mennesker og til at blive brugt i lang tid. Også vores måde at være og kommunikere på, vores events, skabelsen af vores produkter og meget mere, er alle formålsdrevne.

I sin kerne er det at være formålsdrevet en livsstil. Det får arbejdet til at føles meningsfuldt og glædeligt. Det handler i bund og grund om at skabe grobund for, at hver medarbejder kan spejle sit personlige bidrag og sine egne værdier i organisationen. I vores tilfælde handler det om at favne sig selv og tage modige skridt fra hjertet. Så vores formål er tæt forbundet med at være en god arbejdsplads.

At erfare, at alle medarbejdere i Our Units har udtalt, at de føler sig set af deres kolleger i Great Place To Work®-undersøgelsen, fik os alle til at føle, at vi er nået langt. Har din organisation et formål – og er du drevet af det? Understøtter jeres formål jeres vision om at være et godt sted at arbejde?

Vi ønsker at inspirere organisationer verden over til at dyrke flere blomsterbede og omfavne og støtte mangfoldighed og inklusion, så folk føler sig trygge ved at udfolde sig som unikke individer. Her er, hvad vi har lært indtil videre:

Tre essentielle elementer i at blive et Great Place to Work®
 1. Afdæk potentialet i mangfoldighed og inklusion
  Ansæt efter potentiale frem for tidligere resultater – og skab et team, hvor folk supplerer hinanden, så 1 + 1 kan blive til 3. Skab rum og frihed til, at hver enkelt kan ses for den, de er, frem for udelukkende at fokusere på, hvad de siger eller gør. Lav aktiviteter for at reflektere over, hvordan hver især oplever tingene forskelligt og inspirerer til nysgerrighed og undren.

 2. Se modstand som gødning
  Det er lettere sagt end gjort, men i stedet for at blive irriteret, når indvendinger eller uenigheder dukker op, så se det som en mulighed for at få perspektiv. Du kan ende med at opdage en bedre løsning, der er afledt af en dybere forståelse. Ligeledes når der opstår situationer, der komplicerer eller bremser projekter eller relationer, så se den modstand som gødning, der kan føre til en endnu bedre løsninger på sigt.

 3. Dyrk sindsro og tillid til livet
  Ting tager tid, og et blomsterbed og dets løg folder sig ud i deres eget tempo, ligesom organisationer og mennesker. Så dyrk ro i sindet og stol på, at alt er, som det skal være – ting sker, når og hvis det er meningen – som når en blomst gror op.

Tags: Mennesker