Handelsbetingelser

 

Denne hjemmeside drives af Our Units, VAT 31182646, Ryesgade 19C, 5., 2200 København N. Our Units tilbyder denne Hjemmeside, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra denne hjemmeside til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her. På hele hjemmesiden henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til Our Units. 

Du engagerer dig i vores "Tjeneste" ved at besøge vores hjemmeside eller købe noget hos os. Du accepterer hermed at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår", "Vilkår"), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, leverandører, kunder, forhandlere og/eller bidragydere til indhold. 

Ved at gå ind på eller anvende en del af hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis disse Servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse Servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. 

Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at lægge opdateringer og/eller ændringer ud på vores hjemmeside. Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den aktuelle hjemmeside, vil også være underlagt Servicevilkårene. Det er dit ansvar at kontrollere denne side regelmæssigt for ændringer. Din brug af eller adgang til hjemmesiden efter enhver ændring af disse Servicevilkår udgør din accept af disse ændringer. 

Vores online butik ligger på Shopify Inc. De giver os en online e-handelsplatform til at sælge vores produkter og tjenester til dig. 


Vilkår for online butik
Ved at acceptere disse Servicevilkår erklærer du, at du er mindst myndighedsalderen i det land eller stat, hvor du er bosat, eller at du er myndighedsalderen i det land eller stat, hvor du er bosat, og du har givet os dit samtykke til at tillade, at enhver mindreårig person, du har forsørgerpligt over, bruger denne hjemmeside.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke ved brugen af Tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove). Du må ikke overføre 'orme' eller virus eller nogen form for destruktiv kode.

Brud på eller overtrædelse af Vilkårene vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dine Tjenester.


Generelle betingelser
Vi forbeholder os ret til når som helst at afvise service til enhver af enhver årsag. 

Dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og omfatte (a) overførsler over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav i forbindelse med netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid under overførsel via netværk. 

Du accepterer, at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, bruge Tjenesten eller få adgang til Tjenesten eller nogen form for kontakt på Hjemmesiden, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. 

Overskrifterne, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse Vilkår. 


Nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed af oplysninger
Materialet på denne hjemmeside er kun til generel information. Den bør ikke anvendes som eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere rettidige informationskilder. Vi er ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, der stilles til rådighed på denne hjemmeside, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Enhver tillid til materialet på denne hjemmeside er på egen risiko. 

Denne hjemmeside indeholder muligvis visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun til din reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på denne hjemmeside til enhver tid. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside . Vi er dog ikke forpligtet til at opdatere oplysninger på vores hjemmeside.


Ændringer i tjenester og priser
Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel. 

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde Tjenesten (eller dele heraf) uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten. 


Produkter eller tjenester
Visse produkter eller tjenester er muligvis kun tilgængelige online via hjemmesiden. I henhold til vores Returpolitik kan disse produkter eller tjenester være i begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes. 

Vi har bestræbt os på at vise farver og billeder af vores produkter så præcist som muligt i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af enhver farve vil være nøjagtig. 

Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller Tjeneste til nogen person, geografisk region eller retskreds. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. 

Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste på dette websted er ugyldig, hvor det er forbudt. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter eget skøn. Vi forbeholder os ret til at ophøre med ethvert produkt til enhver tid.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du har købt eller erhvervet, lever op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet.


Nøjagtighed af fakturering og kontooplysninger
Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere indkøbte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse restriktioner kan omfatte ordrer afgivet af eller under samme kundekonto, samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. I tilfælde hvor vi foretager en ændring eller annullerer en ordre. I så fald kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den emailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, du angav, da ordren blev afgivet. 

Du accepterer at give aktuelle, komplette og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din emailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.  

Du kan finde flere oplysninger i vores Refusionspolitik.


Valgfri værktøjer
Vi giver dig muligvis adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har kontrol over eller input til.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer, "som de er" og "forefindes", uden garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi påtager os intet ansvar af nogen art, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfri tredjepartsværktøjer.

Din brug af valgfri værktøjer, der tilbydes via hjemmesiden, sker helt på egen risiko og efter eget skøn. Du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender vilkårene for, hvilke værktøjer den eller de relevante tredjepartsleverandører stiller til rådighed.

Vi tilbyder muligvis også i fremtiden nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer. Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også underlagt disse Servicevilkår. 


Tredjepartslinks
 
Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores Tjeneste, kan omfatte materialer fra tredjeparter. 

Tredjepartslinks på denne hjemmeside kan henvise dig til tredjepartshjemmesider, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden. Vi garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for tredjeparts materialer eller hjemmesider eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. 

Vi er ikke ansvarlige for fortræd eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjepartshjemmesider. Gennemgå omhyggeligt tredjepartens politikker og praksis, og sørg for, at du forstår dem, før du foretager en transaktion. Klager, reklamationer, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart. 


Brugerkommentarer, feedback og andre indsendelser
Antag, at du på vores anmodning indsender noget som eksempelvis konkurrencebidrag, eller uden anmodning fra os, at du sender kreative idéer, forslag, tilbud, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via email, med post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"). I så fald accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge eventuelle kommentarer, som du sender til os, på ethvert medie. 

Vi er og bliver ikke forpligtede til:

 1. At holde eventuelle kommentarer fortrolige.
 2. At betale kompensation for eventuelle kommentarer.
 3. At svare på eventuelle kommentarer. 

Vi kan, men har ingen forpligtelse til, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn vurderer er ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt eller overtræder nogen parts intellektuelle ejendom eller disse Servicevilkår. 

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder copyright, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, groft eller obskønt materiale eller indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller relaterede hjemmesider. Du må ikke bruge en falsk emailadresse, lade som om, du er en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer eller os. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og hæfter ikke for eventuelle kommentarer fra dig eller nogen tredjepart.


Personlige oplysninger
Din indsendelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt af vores Privatslivspolitik.


Fejl, unøjagtigheder og mangler
Af og til kan oplysninger på denne hjemmeside eller i Tjenesten indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i forbindelse med produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. 

Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre). 

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på nogen relateret hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov. Ingen specificeret opdatering eller opdateringsdato, der anvendes i Tjenesten eller på nogen relateret hjemmeside, må tages for at angive, at alle oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret. 


Forbudte anvendelser
Ud over de andre forbud, der er beskrevet i Servicevilkårene, må du ikke bruge hjemmesiden eller dens indhold:

 1. Til ulovlige formål.
 2. Til at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger.
 3. Til at overtræde internationale, føderale, regionale eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger.
 4. Til at krænke eller overtræde vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder.
 5. Til at chikanere, misbruge, fornærme, skade, æreskrænke, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap.
 6. Til at afgive falske eller vildledende oplysninger.
 7. Til at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af Tjenesten eller en relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet.
 8. Til at indsamle eller spore andres personoplysninger.
 9. Til at spamme, phish, pharm, pretext, spider, crawle eller scrape.
 10. Til ethvert obskønt eller umoralsk formål.
 11. Til at forstyrre eller omgå Tjenestens sikkerhedsfunktioner eller relaterede hjemmesider, andre hjemmesider eller internettet.

Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside for at overtræde enhver af de forbudte anvendelser.


Ansvarsfraskrivelse; ansvarsbegrænsning
Vi garanterer, erklærer eller sikrer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. 

Vi garanterer ikke, at de resultater, der opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.

Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) "som de er" og "som til rådighed til din brug, uden nogen form for erklæringer, garantier eller betingelser, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

Our Units, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen form for skade, tab, krav eller nogen form for direkte, indirekte, hændelige, straffende, særlige eller følgemæssige skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, tabt omsætning, mistede besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af en tjeneste eller et produkt, der er købt ved hjælp af tjenesten, eller som følge af ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold, eller ethvert tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af brugen af tjenesten eller noget indhold (eller produkt), der er postet, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom du er blevet underrettet om den mulighed.

Da nogle lande eller retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, er vores ansvar i sådanne lande eller retskredse begrænset til det maksimale omfang, der er tilladt ved lov. 


Skadesløsholdelse
Du accepterer at kompensere, forsvare og holde Our Units og vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for enhver påstand eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af en tredjepart på grund af eller som følge af din misligholdelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de indbefatter ved henvisning eller din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder. 


Individualitet
Antag, at enhver bestemmelse i disse Servicevilkår anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft. I et sådan tilfælde kan en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og den del, der ikke kan håndhæves, anses for at være adskilt fra disse Servicevilkår. En sådan afgørelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.  

Ophør
Parternes forpligtelser og ansvar, som er opstået før ophørstidspunktet, skal til alle formål være gældende efter ophøret af denne aftale. 

Disse Servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse Servicevilkår ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside. 

Hvis du efter vores eget skøn undlader, eller vi har mistanke om, at du har været ude af stand til at overholde en hvilken som helst betingelse eller bestemmelse i disse Servicevilkår, kan vi også til enhver tid opsige denne aftale uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle skyldige beløb op til og med datoen for opsigelsen; og/eller kan i overensstemmelse hermed nægte dig adgang til vores Tjenester (eller enhver del deraf). 


Hele aftalen
Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse Servicevilkår og alle politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på denne hjemmeside eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af Servicevilkårene). 

Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke udlægges mod den part, der udarbejder udkastet.


Lovvalg
Disse Servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvor vi leverer Tjenesterne til dig, er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. 


Ændringer af Servicevilkår
Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside . Det er dit ansvar at kontrollere vores hjemmeside regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller Tjenesten efter offentliggørelse af eventuelle ændringer i disse Servicevilkår udgør accept af disse ændringer. 


Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål om disse Vilkår eller Tjenesterne, bedes du kontakte os på hello@ourunits.com.