Blandt Danmarks bedste arbejdspladser — nu som selvledet organisation

Fra 2022 til 2023 rykkede vi fra den 11. til 3. bedste danske arbejdsplads med 20-49 medarbejdere ifølge Great Place To Work®. Dette er sket på trods af, at vores organisation er overgået til selvledelse det seneste år – eller måske netop på grund af det?

 

Tallene taler for sig selv:

100 % af medarbejderne synes alt taget i betragtning, at dette er et rigtig godt sted at arbejde.

100 % af medarbejderne oplever, at de bliver opmuntret til at balancere deres arbejdsliv og privatliv.

96 % af medarbejderne svarer, at medarbejderne her er villige til at gøre en ekstra indsats for at få arbejdet gjort.

100 % af medarbejderne oplever, at de udviser omsorg for hinanden.

Tak til disse 4 stemmer og alle vores medarbejdere, der ærligt har besvaret Great Place To Work®s omfattende undersøgelse af vores arbejdsplads, selvom der er spørgsmål i skabelonen, der refererer til 'ledelsen' - et begreb, der ikke længere eksisterer i en selvledet organisation som vores, hvor vi hver især tager lederskab for vores roller og ansvar.

GPTW Our Units

Historien bag tallene

I 2022, hvor ændringerne skete hurtigere, end vi var vant til, måtte vi indse, at det var for sårbart med kun én direktør. Det fungerede ikke, at det meste af organisationen rettede blikket mod direktøren for at få svar udfordringer – eller at medarbejderne henvendte sig til deres teamledere for at finde løsninger.

Vi havde brug for at aktivere vores kollektive viden, energi og mod – og finde vejen frem sammen. Alt andet ville være spild af ressourcer, fordi ingen har de rigtige svar eller det fulde overblik. Bedre er noget, vi bliver sammen. 

Siden 2019 havde vi skridt for skridt skabt en arbejdsplads, hvor vi mødte op som hele mennesker, engagerede os helhjertet og favnede hinanden som dem, vi er. Det var helt i tråd med vores formål om at støtte og inspirere mennesker til at favne dem, de er, og tage modige skridt samt med vores kerneværdier lethed, kærlighed og forståelse.

At udvikle os til en arbejdsplads med den kultur havde givet os en tryg og dejlig følelse af sammenhold. Samtidig var det dog udfordrende at gå fra en klassisk hierarkisk organisation til den form for familiefællesskab, vi nu var blevet: Vores værktøjer, ansvarsforståelse og organisationsstruktur fungerede stadig som i 'den gamle verden' og kunne ganske enkelt ikke følge med.

Set i bakspejlet havde nogle af medarbejderne forsøgt at gøre mig opmærksom på den kunstige harmoni, og at noget ikke fungerede; Selvom jeg havde lyttet, havde jeg ikke rigtig forstået, hvor dybt det gik.—Inge Kindberg, direktør og medejer

En modig beslutning

Så der blev taget en beslutning. Som organisation skulle vi fortsætte transformationen og begynde at praktisere selvledelse. Inspireret af Frederic Laloux, forfatteren til "Reinventing Organisations" og med vital vejledning, støtte og tålmodighed fra Hanne Vibe Andreasen fra Wildheart Leadership tog vi de første skridt i efteråret 2022. Vi ved nu dette:

At blive en selvledet organisation kræver mange skridt, stor tålmodighed, tillid – også når alt virker tåget – og modet til at tage ansvar for sit bidrag. Transformationen har ærligt været meget udfordrende og tidskrævende, da driften samtidig skulle passes som sædvanligt. Men mon ikke, det altid er sådan, når vi vil genopfinde os selv for det bedre? Vi er overbeviste om, at selvledende organisationer er fremtiden.

Denne genopfindelse af organisationen vil sikre relevans for markedet, samfundet og medarbejderne, fordi den betyder, at vi arbejder på nye måder, agerer ud fra helhedssyn og omsorg og sætter formålet fri på både organisationens og individets vegne. —Hanne Vibe Andreasen

GPTW Our Units

Man kan se det som at passe og pleje en skov: Nogle er gode til at holde liv i skovbunden; Nogle bærer frø fra sted til sted, mens andre klatrer op i trætoppene for at se langt. Nogle vokser langsomt og sikkert som egetræer; Nogle dækker jorden, mens andre spirer og finder nye veje konstant. Målet er ikke, at alle skal være lige, men at alle skal udfolde deres fulde potentiale for at holde skoven vital.

Et andet billede, der har støttet os under transformationen til en selvledet organisation, er trafikreglerne; Vi har brug for dem til at klare os i trafikken, og når først vi kender dem og bruger dem som det mest naturlige i verden, giver reglerne os frihed til at tage hen, hvor vi vil.

At skifte fra en klassisk hierarkisk til en selvledet organisation handler på mange måder om at lære nye trafikregler – for der er stadig regler for håndtering af roller, afholdelse af møder, rådgivningsprocesser, daglige beslutning, beslutninger om strukturelle og organisatoriske ændringer og så videre. Ligesom at lære at køre bil, kræver selvledelse teoretisk viden og mange kilometer på vejen.

Vi er nu forbi begyndervanskelighederne og har fået erfaring med at aktivere vores kollektive viden, energi og mod – og at finde vejen frem sammen.

GPTW Our Units 

Transformationen til en selvledet organisation har indtil videre ført os gennem disse skridt:

  1. Aflære den traditionelle og tillærte organisationsform

  2. Organisere os selv i naturlige og intuitive arbejdsfællesskaber baseret på den værdi, vi bidrager med

  3. Identificere hvert teams bidrag samt den enkeltes bidrag, roller og ansvar 

  4. Arbejde med selvledelsesværktøjer som kernekvaliteter, konflikthåndtering og feedback

  5. Oprettelse af en ny forfatning kaldet 'Naturloven', som nu demokratiserer strukturelle beslutninger og sikrer, at alle stemmer kan blive hørt

  6. Slippe ledergruppen og gå over til 'Cirkelråd' og 'Cirkelforum' – fællesskaber, der henholdsvis rådgiver og beslutter, og hvor enhver stemme kan blive hørt

  7. Overgå til en ny forståelse af, at alle er direktører inden for deres område, og hvor vi i fællesskab driver Our Units

  8. Bevidst aktivere styrken i ​​vores formål som guide for vores retning og bruge vores værdier som guidance for vores adfærd

Med anerkendelsen som en af ​​Danmarks tre bedste arbejdspladser i 2023 håber vi at inspirere flere til at bryde fri fra det klassiske organisationshierarki, hvor så mange lider, og i stedet sætte mennesker fri til at udleve deres potentiale i et naturligt og sundt hierarki.

Vi har erfaret, at der ikke er én opskrift, og at sådan en transformation kun sker med mange skridt, nogle gange også tunge og frustrerende skridt i en tyk tåge. Men vores oplevelse er også, at når vi nærer tilliden til processen og tager selvledelse seriøst, så finder vi ud af det og spreder en mere kærlighedsbaseret måde at arbejde på.

Til gavn for mennesker, virksomheder og naturen.

 

PS Læs også direktør (på papiret, nu Heart of Growth) og medejer Inge Kindbergs refleksioner om transformationen fra en klassisk hierarkisk til en kærlighedsbaseret og selvledet organisation:

Når én direktør ikke længere er nok

At springe rammerne og invitere det hele menneske på arbejde

Det lysner – skridt for skridt

Tags: Mennesker